ფოტოგრაფია

ფოტოგრაფია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია, კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს რეალობის დოკუმენტურ და მხატვრულ ასახვას; ტექნიკურად სრულფასოვანი და კომპოზიციურად დახვეწილი სხვადასხვა ჟანრის ფოტოების გადაღებასა და დამუშავებას. ფოტოგრაფიის ისეთ სხვადასხვა დარგებში მუშაობას, როგორიცაა: დოკუმენტური ფოტოგრაფია, პორტრეტის ფოტოგრაფია, პეიზაჟის ფოტოგრაფია, ნივთების და რეპროდუქციის  ფოტოგრაფია, ღონისძიებების ფოტოგრაფია. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

კვალიფიკაცია

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ფოტოგრაფიაში.

პროგრამის ხელმძღვანელი/პროფესიული მასწავლებელი- კახა ფხაკაძე.

გააზიარე

სხვა პროგრამები