ტელე-რადიოწამყვანი

ტელე-რადიოწამყვანი
ტელე-რადიოწამყვანი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია  კვალიფიციური ტელე – რადიო წამყვანის მომზადება, რომელიც შეძლებს ტელევიზიისა და რადიოს ეთერის გაძღოლას. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

კვალიფიკაცია

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ტელე-რადიოწამყვანობაში.

პროგრამის ხელმძღვანელი/პროფესიული მასწავლებელი- თათია მჟავანაძე.

გააზიარე

სხვა პროგრამები