ტელერეჟისურა

ტელერეჟისურა

ტელერეჟისურა პროგრამის მიზანი
ისეთი კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება სატელევიზიო სივრცეში მრავალკამერიანი სისტემით გადაცემების ტრანსლირება, პუბლიცისტური ნამუშევრების წარმოება, ტრეილერებისა და ანონსების გადაღება, ასევე სატელევიზიო სერიალზე მუშაობა. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

კვალიფიკაცია
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ტელერეჟისურაში.

პროგრამის ხელმძღვანელი/პროფესიული მასწავლებელი
ზურაბ ოშხნელი.

გააზიარე

სხვა პროგრამები