ადმინისტრაცია

ზურაბ ოშხნელი

ზურაბ ოშხნელი

დირექტორი

სალომე ცხადაძე

სალომე ცხადაძე

სასწავლო დეპარტამენტის მენეჯერი

ვანო ბალახაშვილი

ვანო ბალახაშვილი

იურისტი

თეა ლილუაშვილი

თეა ლილუაშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

მარიკა გალოგრე

მარიკა გალოგრე

ადამიანური რესურსების და რეესტრის   მენეჯერი

ნათია ბოლქვაძე

ნათია ბოლქვაძე

PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

თამარ ლაბაძე

თამარ ლაბაძე

ბუღალტერი

ვასილ გაგნიძე

ვასილ გაგნიძე

შესყიდვების მენეჯერი