ადმინისტრაცია

ზურაბ ოშხნელი

ზურაბ ოშხნელი

დირექტორი

გიორგი წიქარიშვილი

გიორგი წიქარიშვილი

დირექტორის მოადგილე

თეა ლილუაშვილი

თეა ლილუაშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ვანო ბალახაშვილი

ვანო ბალახაშვილი

იურისტი

მარიკა გალოგრე

მარიკა გალოგრე

ადამიანური რესურსებისა და რეესტრის მენეჯერი

ნათია ბოლქვაძე

ნათია ბოლქვაძე

PR, პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმარების მენეჯერი

თამარ ლაბაძე

თამარ ლაბაძე

ბუღალტერი

ვასილ გაგნიძე

ვასილ გაგნიძე

შესყიდვების მენეჯერი